رویای بارداری: اگر خواب بارداری دیدید چه باید کرد
رویای بارداری: اگر خواب بارداری دیدید چه باید کرد
Anonim

کتاب رویا بارداری را کاملاً بدون ابهام توصیف می کند.

آیا خواب دیدید که باردار هستید؟ یک کتاب رویایی در مورد بارداری می تواند چیزهای جالب زیادی را بیان کند.

تعبیر خواب بارداری چیست؟

خواب بارداری می تواند معانی مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، کتاب رویای میلر معتقد است که اگر در مورد بارداری خواب دیدید، این یک نزاع با شوهرتان است. اما کتاب رویای Tsvetkov، برعکس، رویای بارداری را به عنوان یک رویداد شاد تعبیر می کند.

اما کتاب های رویایی عامیانه بارداری را به طور واضح تر تفسیر می کنند. علیرغم این واقعیت که در زندگی این یک رویداد شادی آور برای هر زنی است، بارداری در خواب می تواند به معنای دردسر، کارهای دلهره آور و کارهای بیش از حد باشد.

تصاویر

این امر حتی از خود کلمه «حمل» که از کلمه «بار» یعنی بار سنگین آمده است، آشکار است. البته امروزه بارداری آسان و دلپذیر است، اما رویاها خاطره اجدادمان را برای ما به ارمغان می آورند، زمانی که بارداری برای یک زن نه تنها یک شادی، بلکه یک مصیبت نیز بود.

اگر در خواب دیدید که باردار هستید چه باید بکنید

اگر در خواب دیدید که باردار هستید، نشانه روشنی است که بیش از حد به خود سخت گرفته اید. سعی کنید حجم کار را کمی کاهش دهید یا مسئولیت ها را تقسیم کنید. به این فکر کنید که چه چیزی را می توانید رها کنید تا روی مهمترین آنها تمرکز کنید.

از این گذشته، در نهایت، بارداری باید با تولدی خوش به پایان برسد. این بدان معنی است که اگر از شر بار غیر ضروری خلاص شوید، چیزی جدید و دلخواه برای مدت طولانی به دست خواهید آورد. اما نه به یکباره. به یاد داشته باشید: از آنجایی که بارداری 9 ماه طول می کشد، پس یک رویا می گوید که باید منتظر چیزی باشید که می خواهید.

تصاویر

در عین حال، منابع را ذخیره کنید و برای دستاوردهای جدید آماده شوید!

محبوب موضوع